Sağlık Turizmi 

En geniş manada sağlık turizmi, kendi yaşadığı yerden farklı yerlere sağlık amacı ile seyahat eden insanların oluşturduğu turizmdir. Bir diğer tanımla bireylerin koruyucu, tedavi ve rehabilite edici ve de sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir.

Sağlık turizmi;

1. Termal (SPA) Sağlık Turizmi

2.  Tıbbi amaçlı Turizm

 3. Yaşlı Turizmi (3rd Age Tourism, 3. Yaş Turizmi)

4. Engelli Turizmi şeklinde ayrılmaktadır.

 

Dünya da, ülkeler arasındaki iletişimin artması ve beraberinde daha rahat seyahat olanaklarının artması ile insanlar daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmek amacı ile sağlık turizmi kapsamında hareket eder olmuşlardır. Sağlık Turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Son zamanlarda sanayileşmenin ve kalabalığın artması sonucu ortaya çıkan sorunlar sağlık açısından olumsuz etkiler oluşturmaktadır. İnsan sağlığını korumak ve daha sağlıklı toplumda yaşamak amacı ile doğal turizm kaynakları (deniz, orman, şifalı termal sular) olanaklarından faydalanılmaktadır.  Sadece sağlık turizmi için seyahat edenlerin sayısı dünyada 14 milyonu aşmıştır.
bu nedenle sağlık açısından turizm sektörünün yıla yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Sağlık turizmi önemli bir konu olup ülkelerin gelirinde çok önemli bir yer almaktadır. Bizler de hastanemiz olarak Uluslararası sağlık turizmi açısından hastalara kaliteli ve modern hizmet veren merkez olmayı hedeflemekteyiz.

Amaç: Son derece bilgili ve tecrübeli hocalarımızla, modern teknolojiden faydalanarak sağlık turizmine başvuran hastalarımızın da sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılayarak daha kaliteli, geniş ve etkin sağlık hizmeti sunmayı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Hastanemizde; 

10 adet ameliyathane,
Hematoloji

Kemik iliği Nakli ünitesi
Periferik Damar Cerrahisi,

Kalp Damar Cerrahisi
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi,

Kulak burun Boğaz
Uyku Merkezi,

Girişimsel radyoloji,


Birim Çalışanları;
Başhekim            

Doç.Dr. Hilmi Tozkır

Sağlık Turizmi Sorumlu Hekim
Doç. Dr. Tolga Ersözlü

Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu