Hastanemize yapacağınız tüm müracaatlarda nüfus cüzdanınızı mutlaka ibraz ediniz.

 

Hastane Müdürü
Varol BOZ

 

Hastane Müdür Yardımcısı

Müzeyyen ÇETİNTAŞ

 

Hastane Müdür Yardımcısı

Eren ÖZCANLI

 Hastane Müdür Yardımcısı

Zerrin Deniz AYDOĞDU