Hastanemize yapacağınız tüm müracaatlarda nüfus cüzdanınızı mutlaka ibraz ediniz.

       

Hastane Müdürü
Varol BOZ

       

Hastane Müdür Yardımcısı
Müzeyyen ÇETİNTAŞ

   

Hastane Müdür Yardımcısı
İbrahim KARADAĞ

 

Hastane Müdür Yardımcısı
Eren ÖZCANLI

   

Hastane Müdür Yardımcısı
Zerrin Deniz AYDOĞDU