TR - EN - RO

Hastanemize yapacağınız tüm müracaatlarda nüfus cüzdanınızı mutlaka ibraz ediniz.

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMUGÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU
KOD: GR.FR.01 YAYIN TARİHİ:17.08.2011 REV. TARİHİ:14.10.2016 REV. NO:02   SAYFA:1/1
 
BİLDİRİM
YAPAN
KİŞİ
TARAFINDAN
DOLDURU
LACAKTIR.
   

 

EVET

   

 

HAYIR  

Hayır ise   Adı Soyadı    Çalıştığı Birim
                 

OL
AY
IN
KO
NU
SU*

OLAY KİMLE İLGİLİ*
Hasta Güvenliği
 
Çalışan Güvenliği
Radyasyon Güvenliği Risk Değerlendirme Skorlarının Kullanımı   Kesici-Delici Alet Yaralanması
Bilgi Güvenliği Diğer..   Kan ve Vücut Sıvı SıÇramaları
Tesis Güvenliği Labotaruvar Hataları   Düşme
Hasta Mahremiyeti Cerrahi Hatalar   Radyasyon Güvenliği
Transfüzyon Güvenliği İlaç Hataları   Bilgi Güvenliği
Güvenli Hasta Teslimi Hata sınıflandırma bildirimlerinde ayrıca hata sınıflandırma formlarının da doldurulması gerekmektedir.   Tesis Güvenliği
Enfeksiyonların Önlenmesi   Adli Olaylar
Hasta Kimliklendirilmesi   Tıbbi Cihaz-Malzeme Güvenliği
Hasta Transferi   Enfeksiyonların önlenmesi
Düşme   Ergonomik Çalışma Ortamı
Tıbbi Cihaz-Malzeme Güvenliği   Diğer..
Hasta Bilgilendirme ve Rıza Alınması    
Olayın gerçekleştiği yer* :
Olayın gerçekleştiği zaman aralığı* :
OLAYIN ANLATILMASI* :

OLAYA İLİŞKİN VARSA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

(İyileştirme Çalışmalarında öneri ve görüşleriniz dikkate alınacağından lütfen belirtiniz.) :

Bildirim
Sisteminde
Temel
Kurallar

1. Bildirim formunda yer alan(* )İşaretli alanların doldurulması zorunlu  olup diğer alanların doldurulması ise ihtiyaridir.
2. Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri kullanılmamalıdır.İsim belirtilmesi durumunda bildirimler değerlendirmeye alınmamaktadır.
3. Bildirim formları, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Direktörü tarafından değerlendirilmektedir.Kurallara uygun gönderilen bildirimler İlgili Komite / ekiplere iletilmektedir.
4. Gizlilik talebi olması durumunda olay sadece ilgili komitede görüşülür.Özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamasında gizlilik ilkesi uygulanır.
5. Bu form manuel doldurulmuşsa doldurulduktan sonra Kalite Yönetim Birimine gönderilmelidir.

ANALİZ
VE
RAPORL
AMA
SÜREÇ
SORUMLULARI
TARAFINDAN
DOLDURULA
CAKTIR
.

Bildirim Formunun Değerlen
dirmesi

GRS SIRA NO:
HSS İse Hata Kodu

HSS İSE HATA TÜRÜ VE KODU:
Değerlendirmeye Alınmadı.

Değerlendirmeye Alındı.

Değerlendiren
Kalite Yönetim Direktörü
Hukuka Yansıyan Olay
Ramak Kala
Gerçekleşen Olay
YAPILACAK/PLANLANAN FAALİYET
Düzeltici Faaliyet
Önleyici Faaliyet
Diğer..
Açıklama:
HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
KALİTE YöNETİM BİRİMİ KALİTE YöNETİM DİREKTöRÜ HASTANE YöNETİCİSİ