TR - EN - RO

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ


 

11 Ağustos 2005, 25903 Sayılı Resmi Gazete ‘ de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine göre, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikasına sahip olan enfeksiyon kontrol hemşiresiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Hemşire Meral GÜRCAN

Hemşire Sinem ÇOLAK

HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA VE ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

-Hastanemizde çalışan hemşire, temizlik personeli, tıbbi atık personeli, çamaşırhane ve yemekhane personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim verilmektedir.

-Standart önlemler doğrultusunda izolasyon uygulanması gereken durumlar değerlendirilip gerekli kontrol ve önlemler alınarak klinik çalışanlarına bilgi verilmektedir.

-Hastane temizliği, tıbbi atıkların uygun şekilde toplanması ve taşınması, alet ve yer- yüzey dezenfeksiyonuna yönelik standart önlemler oluşturulmuştur ve bu doğrultuda belirli aralıklarla hastane kliniklerine ziyaret ve kontroller yapılmaktadır.

-Kontamine alet yaralanmalarında önlem ve kontroller alınıp, yaralanan sağlık çalışanlarının kayıtları tutularak, serolojik takibi yapılmaktadır.

-Hastanemizde çalışan doktor, hemşire, teknisyen ve yardımcı destek personelinin Hepatit B bağışıklanması ve takibi yapılmaktadır.