Ekteki formlar 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle 10 gün içersinde doldurulup hastanemiz Döner Sermaye İşletme Birimine teslim edilmelidir.

Not: Ek1'deki form bilgisayar ortamında doldurulup teslim edilmelidir.

basvuru-dilekcesi.rar