TR - EN - RO

DİABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ


 

04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi hükümlerine göre “Diyabet Eğitim Hemşireliği” sertifikasına sahip olan diyabet eğitim hemşiresiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Kurumumuzda diyabet eğitim hemşireliği;diyabet riski olan bireylerde farkındalık oluşturmak, diyabetli bireylerde ve ailelerinde/onları destekleyenlerde kronik hastalığın gereksinimleri ile etkili baş etmeleri ve öz yönetim çabalarını destekleyecek ve sonuçları iyileştirecek davranış değişikliği kazanmalarını/ sürdürmelerini sağlamak amaçlı rol üstlenir. Bu amaçlar doğrultusunda diyabet eğitim hemşiresi; diyabetin yönetiminde gerekli bilgi ve beceri donanımıyla uygulayıcı, eğitici, danışman, yönetici, araştırıcı, koordinatör, yenilikçi mesleki faaliyetlerden sorumludur. Diyabet eğitim hemşiresi Uluslararası Diyabet Eğitim Standartları doğrultusunda;

 • Diyabetli bireyin diyabet yönetimindeki sorumlulukları vepsikososyal uyumu
 • Diyabet hastalık süreci ve tedavi seçeneklerini tanımlama
 • Bireye özgü tıbbi beslenme yönetimini etkili sürdürmesini sağlama
 • Fiziksel aktivite yönetimini etkili sürdürmesini sağlama
 • Medikal ilaç tedavisini etkin yönetme
 • Kan şekerini, gerekli durumlarda idrar ve kan ketonunu izleme ve sonuçlarını diyabet öz-yönetiminde kullanma
 • Akut ve kronik komplikasyonları önleme, tanılama ve etkili tedavi etme
 • Diyabet öz yönetiminde ulaşılabilir hedefleri belirleme ve uygulama planları oluşturma
 • Diyabetli bireye özgü problem çözümlü yaklaşım sağlama
 • Diyabet ile ilgili malzemelerin uygun temini
 • Sürdürülebilir diyabet öz yönetimi ve desteğinin önemi, bunun için ekip üyelerinden nasıl destek alabileceği konusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Diyabet eğitim hemşiresi ayrıca mesleki rolleri doğrultusunda;

 • Ekibin yürüttüğü çalışmalara katılabildiği gibi bağımsız hemşirelik araştırmaları da yapmakta,
 • Diyabet ile ilgili her düzeyde eğitim programının geliştirilmesinde rol almakta,
 • Diyabet eğitimi için gerekli eğitim araçlarını ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde hazırlamakta,
 • Eğitim hemşiresi yada hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimleri belirleyerek, önerilerde bulunmakta ve hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmaktadır.

Diyabet Eğitim Hemşiresi Şenay ZUHUR

Kullanılan Formlar

- DİYABET EĞİTİM İSTEK FORMU

- DİYABETLİ HASTADA İNSÜLİN POMPASI EĞİTİM VE İZLEM FORMU

- DİYABETLİ HASTALARDA EGZERSİZ DEĞERLENDİRME FORMU

- DİYABETLİ HASTA VE YAKINI EĞİTİM TAKİP FORMU

- DİYABETLİ HASTA DEĞERLENDİRME VE İZLEM FORMU

- DİYABETLİ HASTA EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

- DİYABETİK AYAK HEMŞİRE DEĞERLENDİRME VE İZLEM FORMU