DEĞERLERİMİZ

Kaliteli hasta bakımı ve tedavisi

Evrensel kalite değerlerinde hizmet etmeyi kabul eder.

Katılımcılık

Hasta ve çalışan memnuniyeti ve önerilerini önemser.

Hasta mahremiyeti

Hastaların ahlaki değerlerine ve kişisel bilgilerine saygı duyar.

Güvenilirlik ve şeffaflık

Çalışmalarında güvenilir ve hesap verebilir olmayı benimser.

Sürekli eğitim

Tüm çalışanların eğitim almasını destekler.

Ekip ruhu

Tüm hastane çalışanlarının birbirine saygılı ve işbirliği içinde olmasını teşvik eder.

Güler yüz ve saygı

Hizmet sunumunda karşısındakini önemseyen, hoş görülü ve pozitif bir yaklaşımı benimser.