T. C.   

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

HASTANESİ

EMZİRME POLİTİKASI

 

 • Merkezimizde anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulmuş ve bu politika uygulanmaktadır
 • Merkezimizde ‘Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasa’ ve Dünya Sağlık Asamblesi’ nin ilgili kararları uygulanmaktadır.
 • Merkezimizde Personel ve ebeveyinlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir ‘Bebek Beslenme Politikası’ uygulanmaktadır. (Anne sütü, bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan ideal içeriğe sahiptir. Bebek için en uygun beslenme kendi annesi tarafından emzirilmesidir. İlk 6 ay SADECE ANNE SÜTÜ İLE BESLENME, 6. aydan sonra tamamlayıcı gıdalar ile birlikte en az iki yaş ve ötesine  kadar emzirmeye devam edilmelidir).
 • Merkezimizde sürekli izlemeve veri yönetim sistemleri bulunmaktadır.
 •  
 • Merkezimizde personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanmaktadır.
 •  
 • Merkezimizde hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilmektedir.
 •  
 • Merkezimizde annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunmaktadır.
 •  
 • Merkezimizde emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulmaktadır.
 •  
 • Merkezimizde tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek ve sıvı verilmemektedir.
 •  
 • Merkezimizde annelerin bebekleri ile birarada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanmaktadır.
 •  
 • Merkezimizde annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunmakta ve sık sık emzirmeleri konusunda teşvik sağlanmaktadırr.
 •  
 • Merkezimizde biberon ve emzik kullanımı önerilmemekte ve riskleri hakkında aileler bilgilendirilmektedir.
 •  
 • Merkezimizde ebeveyn ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanmaktadır.