Hastanemize yapacağınız tüm müracaatlarda nüfus cüzdanınızı mutlaka ibraz ediniz.

Hastane Başmüdürü

Fevzi KIRAN