Başhekim YardımcısıBaşhekim Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Numan ERDEM
Başhekim Yardımcısı