Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Hilmi TOZKIR
İletişim: htozkir@nku.edu.tr


Başhekim Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadır SARI
İletişim: asari@nku.edu.tr

İletişim: berdal@nku.edu.tr

Başhekim Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÖRÜN

İletişim: sorun@nku.edu.tr