Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Hilmi TOZKIR
İletişim: htozkir@nku.edu.tr

Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Abdülkadır SARI
İletişim: asari@nku.edu.trBaşhekim Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Berna ERDAL

İletişim: berdal@nku.edu.tr
Başhekim Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÖRÜN

İletişim: sorun@nku.edu.tr
Başhekim Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Aykut DEMİRKIRAN

İletişim: aykutdemirkiran@nku.edu.tr