Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Hilmi TOZKIR






Başhekim Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadır SARI